Kurser

- Ved at kende pressens måde at arbejde på og 

kunne skrive tekster, der fanger læseren, øger man chancerne for at blive hørt.

Skriv til nettet
Information skal normalt henvende sig til én målgruppe ad gangen for at ramme plet. På Internettet kan man henvende sig til flere på samme tid, fordi man kan klikke sig ind på den type information, man søger. Det kræver dog, at man tilrettelægger sit website, så læseren hurtigt får skabt sig et overblik over, hvor man skal lede efter informationen.

Artikler og sprog
I faglitterære tidsskrifter og afhandlinger henvender man sig til et smalt publikum og benytter sig ofte af et videnssprog, som er meget præcist og klart. I avisartikler og på Internettet må man skrive i et sprog, som mere ligner talesproget for at fange læserens opmærksomhed. Virkemidlerne er nogle andre, og det personlige og det erfaringsmæssige er pludselig meget vigtigere end at skrive præcist.

Pressens måde at arbejde på
I medieverdenen lever man af hinanden. Journalister leder efter nye historier, mens politikere, virksomheder, kunstnere og sportsfolk kan have stor glæde af at være synlige i medierne. Kender man en smule til journalisters måde at tænke og arbejde på, kan begge parter få et stort udbytte af et samarbejde. Vil man i medierne med et budskab, er det en god idé at gøre det nemt og indbydende for journalisterne at gå til tasterne. Kontakt mig...


Til forsiden